Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése alapján az alábbi köznevelési intézmény a lent megjelenő közzétételi adatokkal rendelkezik.

Közzétételi lista 2022-2023. tanév

Pedagógiai-szakmai ellenőrzés

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztatás
 
Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma
 
Az étkezések térítési díja, kedvezmények, jogosultsági és igénylési feltételek
 
Az intézmény munkájával összefüggő értékelések, pedagógiai, szakmai értékelések
 
Az intézmény nyitva tartásának rendje
 
A tanév rendje
 
Alapdokumentumok
 
A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
 
A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzése
 
Idegen nyelvi mérés
 
Az intézmény évfolyamismétlési mutatói
 
A tanórán kívüli egyéb foglakozások igénybevételének lehetősége
 
Hétvégi házi feladat és írásbeli dolgozatok szabályai
 
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, tanulmányok alatt tervezett vizsgák ideje
 
Az iskolai osztályok száma, az egyes osztályokban tanulók létszáma
 
Továbbtanulás
 

Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből