ISKOLÁNK TÖRTÉNETE

A Herman Ottó Általános Iskola a XIII. kerület és a főváros egyik legszebb helyén, a Margit híd és a Szent István park között található. Iskolánk 2012-ben ünnepelte 50. évfordulóját, 1994. március 1-től viseli Herman Ottó, a híres természettudós, polihisztor nevét. Kiemelt nevelési célunk a környezeti nevelés. Évek óta környezeti nevelési bázisiskolaként, majd 1999 szeptembere óta oktatóközpontként mûködünk. 2005 júniusában, 2008-ban, és 2011-ben ismét elnyertük az Öko-iskola címet. 2012. június 9-én az Örökös Ökoiskola címet nyertük el. 1999 szeptemberében iskolánk felvételt nyert a Környezet és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetségébe, a KOKOSZ-ba A környezeti nevelés területén komoly előrelépéseket tett az iskola, önálló Környezeti Nevelési Programunk van, kidolgoztuk tantárgyanként a feladatrendszerünket. 1987-ben a kerületben elsőként indítottuk el az erdei iskola programot és már  hagyomány, hogy minden évfolyam megy erdei iskolába, ahol a környezeti nevelés mellett a közösségépítés kap hangsúlyos szerepet. Az évenkénti 2 „Zöld napi” program is a környezeti nevelést szolgálja.

1999 nyarától folyamatosan felújított szép iskola 18 tanteremmel, 2 előadóval, egy önálló könyvtárral, egy tornateremmel rendelkezik. A kerületi feladatokat ellátó tanuszoda az iskola udvarán található. Minden alsó tagozatos gyermek testnevelés óra keretében szervezett úszásoktatásban részesül. Az iskola taneszközökben kiválóan ellátott. Minden tanteremben van  internet hozzáférés. Önálló számítástechnika tantermünkben 2009 őszétől 16  gépen dolgoznak diákjaink. A 2009-2010-es tanévben 5 aktív táblával gazdagodott intézményünk. A szép, esztétikus környezetben, jól felszerelt, világos, barátságos tantermekben a szakmai munka is hatékonyabb.

Iskolánk alapfeladata: az általános mûveltséget megalapozó alapfokú nevelés, oktatás, felkészítés a továbbtanulásra. Kiemelt területként kezeljük a természetismeret, a magyar nyelv és irodalom, a matematika és az angol nyelv tantárgyak tanítását, a diákok felkészítését a továbbtanulásra. Célunk, hogy gyerekeink szívesen jöjjenek iskolánkba, ahol változatos tanulásszervezési módszerekkel a tanulás aktív részeseivé válnak, s megtanítjuk tanulni tanulóinkat. Iskolánkban humánus bánásmód, demokratikus légkör uralkodik. Az ambiciózus, gyermek centrikus pedagógusok végzettsége, szakos ellátottsága 100%-osan megoldott. Tanáraink a főiskolai, az egyetemi végzettségükkel elnyert tudásukat nem tekintik lezártnak, folyamatos továbbképzésekkel, tanfolyamokkal bővítik tudásukat.

Kiemelten kezeljük az első négy év alapozó munkáját, fontos feladat az alapkészségek kialakítása, fejlesztése. Azoknak a képességeknek, készségeknek, személyiségjegyeknek a fejlesztését tartjuk fontosnak, amelyek a későbbiekben a továbbhaladás szempontjából elengedhetetlenek. Emellett hangsúlyt kap az egészséges életmódra és a környezettudatos magatartásra nevelés. A napközi vezetők sokoldalú munkája lehetőséget teremt a gyermekek sokirányú fejlődésére.

A szülői házzal való együttmûködést az is jelzi, hogy ahol igény van rá, már az alsó tagozaton a választható tantárgyak közé beiktattuk az angol nyelv és informatika oktatást. A jeles napok megünneplésével lehetőséget biztosítunk tanítványainknak, hogy megismerkedjenek a fenntartható fejlődés fogalmával és igyekszünk olyan szemléletet kialakítani tanítványainkban, hogy az elkövetkező évtizedekben bátran rájuk merjük bízni környezetünket.

Nyáron angol,  kézmûves  és sport táborokat szervezünk, februárban sí táborba mehetnek tanulóink.

Abba az iskolába, ahol:

  •  olyan tanulókat szeretnénk nevelni, akik értik, szeretik és védik a környezetüket, akik toleránsak és együttmûködők, kreatívak és megtalálják helyüket a közösségben.
  •  méltók akarunk lenni névadónkhoz, Herman Ottó polihisztorhoz: egyszerûen, csendesen, de jelentős lépésekben kívánunk előrehaladni.
  •  legfőbb értéknek tekintjük a fenntartható fejlődésre, a környezettudatos magatartásra való nevelést.

 Mottónk: „Barátságos hangulatban, türelemmel és megértésben, a természet szeretetét megtanulva lehetünk egy értelmes szép világ alakítói.”

„Csak a szárnyalók képesek megtanítani az ifjú szárnyalókat a szárnyalásra. Herman Ottó minket az alaposságra, a tudomány tiszteletére, a természet megismerésére tanít. A gondolkodó ember az elsajátított tudás birtokában, gondolataiban a mindenek fölé képes repülni, s ha kell, sarkából fordítja ki a világot.”

Gyertek közénk, várunk Benneteket!