Központi írásbeli vizsga

A központi írásbeli vizsgák időpontja

 A tanév rendje szerint a központi írásbeli vizsgákat országosan valamennyi jelentkező számára egységesen

  • január 20-án 10.00 órától,
  • a pótló írásbeli vizsgát január 30-án 14.00 órától kell megszervezni.

 Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A vizsgázók által benyújtott, indoklással alátámasztott írásos kérelem mérlegelése, a benyújtott igazolások elfogadása a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatójának jogköre. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.

A központi írásbeli vizsga lebonyolítása

 A tanulóknak a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – kell magukkal vinni.

  • A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.
  • A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.
  • A vizsga feladatlaponként – magyar nyelv, majd matematika – 45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell tartani.

A központi írásbeli vizsga feladatlapjai

 A 8 és a 6 évfolyamos gimnáziumok, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás központi írásbeli vizsgáit a magyar nyelvi és a matematikai kompetenciákat mérő központilag kiadott, egységes feladatlapok alapján, országosan egységes eljárásrend szerint kell megszervezni.

Mindhárom korcsoport számára (a 8, illetve a 6 évfolyamos gimnáziumi, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás központi írásbeli vizsgájához) külön feladatlap és javítási-értékelési útmutató készül. A magyar nyelvből és matematikából készített központi írásbeli vizsgatesztek elsősorban nem tantárgyi, lexikális tudást mérnek, hanem azokat az eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket, amelyek a középiskolában való eredményes továbbtanuláshoz szükségesek.

A központi írásbeli felvételi vizsgát megíró tanulók széles körén belül képességekben, készségekben és tudásszintben is jelentős különbségek vannak. Az írásbeli vizsga feladata, hogy olyan országos mércét állítson, olyan módszereket alkalmazzon, amelyekkel ezek a különbségek kimutathatók, a tanulói teljesítmények összehasonlíthatók. Alkalmasnak kell lennie arra is, hogy különbséget tegyen a kevésbé jó képességű tanulók teljesítménye között, ugyanakkor a legjobb képességűeket is valós követelményeket elé kell állítania.

A feladatlapok összeállítására vonatkozóan részletes tájékoztató található a www.oktatas.hu honlapon a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Tájékoztató felvételizőknek/A középfokú felvételi eljárás információi menüpontban a Tájékoztató a középfokú beiskolázás egységes írásbeli felvételi vizsgáinak – magyar nyelvi és matematika – feladatlapjairól link alatt.

Mivel a feladatlapok összeállításának szempontjai, a feladattípusok belső arányai a korábbi évekhez képest alapvetően nem változnak, így a Hivatal honlapján www.oktatas.humegtalálható korábbi

 

feladatsorok tanulmányozása elősegíti a központi írásbeli vizsgákra történő sikeres felkészülést. Az előző évek feladatlapjai megtalálhatók a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Központi írásbeli feladatsorok, javítási-értékelési útmutatók link alatt.

A vizsgafeladatokat készítő bizottságok mindenkor kiemelt figyelemmel vannak arra, hogy a megelőző évek feladatsorai alkalmasak legyenek a vizsgára való felkészüléshez. Így, aki a korábbi évek feladatsorai alapján készült fel az írásbeli vizsgákra, azt sem a feladatok száma, sem a nehézsége tekintetében nem érheti meglepetés.