1%

Iskolánk működését a Tudásforrás Alapítvány támogatja eszközökkel, sportszerekkel, könyvekkel. Hozzájárul táboraink, kirándulásaink költségeihez.

Kérjük, adója 1%-ával támogassa iskolánk alapítványát.

Köszönjük!

Tudásforrás Alapítvány
1137 Budapest Radnóti Miklós 35.
Az alapítványunk adószáma: 19671561-1-41

 

Tájékoztató

Tisztelt Szülő, Hozzátartozó!

Tájékoztatjuk, hogy a digitális oktatás meghosszabbítása esetén, 2021. április 7-ét követően, április hónap végéig az Ön által megrendelt étel (az eddig igényelt formában), lemondásáig továbbra is elvihető, az átvétel helye és időpontja nem változik.

Az étkeztetésre, csomagolt étel elvitelére történő új jelentkezéseket folyamatosan fogadjuk. Az imfk@bp13.hu email címre a munkanapokon 9:00 óráig beérkezett étkeztetési igényeket, annak lemondását következő munkanaptól tudjuk figyelembe venni.

Az imfk.bp13.hu weboldalra a járvánnyal kapcsolatos intézkedések frissítve kerülnek fel: pl.: a gyermekétkeztetést, befizetési időpontokat és határidőket érintő változások.

Kérjük Önöket, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel közleményeinket!

IMFK

Budapest, 2021. március 17.   

Tavaszi szünet

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom önöket a következő napok rendjéről: 

Március 31.: Tanítási szünet (Ügyelet iskolánkban.)
Április 1.: Tavaszi szünet (Ügyelet a XIII. Kerületi Eötvös József Általános Iskolában.)
Április 2.: Nagypéntek
Április 5.: Húsvét
Április 6.: Tavaszi szünet (Ügyelet a XIII. Kerületi Eötvös József Általános Iskolában.)
Április 7.: Tanítási szünet pedagógus továbbképzés miatt. 

Jó pihenést kívánok!
Vigyázzanak magukra!

Ágni Dóra intézményvezető

Év végi vizsga a 7. évfolyamon- ELMARAD!

AKTUÁLIS: AZ ÉV VÉGI VIZSGÁK A 7. ÉVFOLYAMON ELMARADNAK.

Kedves Hetedikesek! Tisztelt Szülők!

A 8. osztályban esedékes középiskolai felvételi vizsgára történő felkészítés céljából 7. évfolyamon, május 17-20. között tanév végi vizsgát tartunk, magyar nyelv és irodalom, matematika és egy a tanuló által választott tantárgyból, megadott témakörök illetve tételek alapján. Magyar nyelvből és matematikából írásbeli, magyar irodalomból és a választott tantárgyból szóbeli formában. Készségtárgyat választani csak szakirányú továbbtanulás esetén lehetséges.

· A vizsgakövetelmények megegyeznek a helyi tantervben szereplő 7. osztályos tanév végi követelményekkel.

· A szabadon választott tantárgyból a tanulóknak a vizsgára írásban kell jelentkezni április közepéig, az adott tantárgyat tanító szaktanárnál.

· A két kötelező tantárgyból (magyar nyelv, matematika) az írásbeli vizsgát a tanulók két egymást követő napon teszik le. Az írásbeli vizsgák időtartama 45 perc.

· Magyar irodalom és a szabadon választott tantárgyakból való vizsgáztatás a délutáni idősávban folyik egyéni beosztás alapján. A szóbeli tételek kihúzása után felkészülési időt kapnak a gyerekek. 

A sajátos nevelési igényű, illetve a tanulási és magatartási nehézséggel küzdő  tanuló a vizsga során a szakértői véleményben foglaltak, és a szülő írásbeli kérése alapján az alábbi kedvezményekre lehet jogosult: időhosszabbítás, az iskolai tanulmányok során használt, megszokott segédeszköz használata, a vizsga meghatározott részeinek értékelése, minősítése alóli felmentés.

· Az írásbeli vizsgák javítása és értékelése 5 munkanapon belül történik meg. A szóbeli vizsgák osztályzatairól a vizsga napján vagy másnap értesülnek a tanulók.

· A vizsgabizottságok együttesen alakítják ki véleményüket, és értékelik a tanulókat. A vizsgák értéke a témazáró dolgozat súlyozásával egyenértékű. (200%)

· A vizsgák összesített eredményéből a tanulók záróvizsga igazolást kapnak kézhez a bizonyítvánnyal együtt.

Magyar irodalom vizsgatételek 7.

Magyar nyelvtan vizsgatételek 7.

Matematika vizsgatételek 7.

Történelem vizsgatételek 7.

Földrajz vizsgatételek 7.

Biológia vizsgatételek 7.

Kémia vizsgatételek 7.

Fizika vizsgatételek 7.

Vizuális kultúra vizsgatételek 7.

Angol vizsgatételek 7.

Informatika vizsgatételek 7.

Ének-zene vizsgatételek 7.

Fecskehívógató március 17.

Tisztelt Szülők!
 
Az idén utolsó alkalommal találkozhatnak online a leendő elsős osztályfőnökökkel gyermekeik.
2021. március 17-én 17 órától tartandó foglalkozásra a következő linken lehet jelentkezni:
 
 
Szeretettel várjuk a foglalkozásokon a gyerekeket egy közös játékra, ismerkedésre!