Központi írásbeli vizsga

A központi írásbeli vizsga időpontja:
2023. január 21-én 10.00 órától
 
A központi írásbeli vizsga lebonyolítása
  • A tanulóknak a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt –
    diákigazolványt vagy személyi igazolványt – kell magukkal vinni.
  • A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.
  • A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.
  • A vizsga feladatlaponként – magyar nyelv, majd matematika – 45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell tartani.
A pótló írásbeli vizsgát 2023. január 31-én 14.00 órától kell megszervezni.
Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.
A vizsgázók által benyújtott, indoklással alátámasztott írásos kérelem mérlegelése, a benyújtott igazolások elfogadása a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatójának jogköre. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.