Középfokú beiskolázás módosítás és egyebek

Ideiglenes felvételi jegyzék közzététele 2022.március 16.

A módosító időszak 2022. március 21-22.

A felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai vagy egyéb információ alapján a tanulóknak lehetőségük van eredeti továbbtanulási szándékuk megváltoztatására. Ilyenkor módosító tanulói adatlapot kell továbbítani a Hivatalba.

A módosításra a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő rendszerben van lehetőség 2022. március 21-22 – én. Ezt a tanulónak és szülőknek ismételten alá kell írniuk.

A módosítás során

  • tanulmányi területet törölni nem lehet,
  • eredetileg beírt sorrend átalakítható,
  • illetve új tanulmányi terület felvételére is van lehetőség, de utóbbira csak olyan középfokú iskolában, amely az eredeti tanulói adatlapon szerepelt

Új tanulmányi terület csak a programfelületen korábban már rögzített iskolákon belül, és csak az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alapján jelölhető meg. Az egyeztetés tényét a középfokú iskolába eredetileg benyújtott jelentkezési lapon kell feltüntetni.

Új iskolát (és annak tanulmányi területét) nem lehet a módosító tanulói adatlapon feltüntetni!

A módosító tanulói adatlap kitöltésével és a Hivatal általi feldolgozásával a korábban kitöltött tanulói adatlap érvényét veszti.

Évről évre tapasztalható, hogy ebben az időszakban a jelentkezők egy része a bizonytalanabbnak ítélt iskolákat/tanulmányi területeket hátrébb, míg a biztosnak tűnő lehetőségeket előrébb sorolja. Ezen döntés meghozatala előtt célszerű megfontolni a következőket.

A jelentkezők rangsorolásának algoritmusa kizárja annak a lehetőségét, hogy egy intézmény adott tanulmányi területéről a jelentkező kiessen pusztán azért, mert a tanulmányi terület az általa meghatározott listának nem az elején szerepel. A jelentkező számára a módosítás lehetősége akkor lehet fontos, ha a felvételik során az egyes iskolákban szerzett tapasztalatai alapján esetleg megváltozott a saját felvételi elképzelése. Inkább más helyre szeretne elsősorban bejutni (és ha több helyre is felvennék, a saját választása, a tanulmányi területek között általa felállított sorrend lesz a döntő), illetve még inkább azért, mert lehetősége van olyan új tanulmányi területeket is megjelölni, amelyekbe a bejutás esélye nagyobb. A jelentkezők felvételi jegyzéke a módosító időszakban kiegészülhet tehát olyan tanulókkal, akik a megjelölt új tanulmányi területen az elért eredményük alapján a rangsorban előrébb szerepelnek, mint a normál jelentkezési időszakban megjelölt tanulmányi területeiken.

Az egyeztetett felvételi jegyzék kialakítása

A Hivatal az ideiglenes felvételi rangsorok és a tanulói adatlapok egyeztetése alapján számítógépes algoritmus segítségével megállapítja, hogy melyik tanulót melyik középfokú iskolába és melyik tanulmányi területre vették fel (ez az egyeztetett felvételi jegyzék).

Az egyeztetett felvételi jegyzék elkészítése során a Hivatal a tanulói adatlapon a jelentkező által meghatározott sorrend, a középfokú iskola által meghatározott felvételi rangsor, valamint a középfokú iskola által közölt felvehető tanulói létszám együttes mérlegelése alapján az adott jelentkezőnek egyetlen felvételi kérelmét nyilvánítja elfogadottnak, a többit elutasítja.

A Hivatal a jelentkezőnek azt az adatlapon szereplő legalacsonyabb sorszámú felvételi kérelmét nyilvánítja elfogadottnak, amelyet az adott tanulmányi területet meghirdető iskola elfogadott, és a jelentkező a középfokú iskola által közölt felvehető tanulói létszámon belül van.

 Az egyeztetett felvételi jegyzéken a felvétel elutasításának okai az alábbiak lehetnek:

  • a jelentkezőt egy általa magasabbra rangsorolt helyre már felvették;
  • az adott tanulmányi területre a felvehetők létszáma a jelentkezőnél jobb eredményt elért, előrébb rangsorolt tanulókkal már betelt;
  • a jelentkező nem teljesítette a felvétel feltételeit, ezért a középfokú iskola rangsorolás nélkül elutasította a felvételi kérelmét.

A tanulók és az általános iskolák tájékoztatása a középfokú felvételi eljárás eredményéről 2022. április 22-ig

A középfokú iskolák 2022. április 22-ig megkapják a Hivataltól az egyeztetett felvételi jegyzéket.

A felvételt hirdető középfokú iskola az egyeztetett felvételi jegyzék alapján meghatározott határidőig megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek, kiskorú jelentkező esetén a szülőnek, továbbá, ha a jelentkező tanulói jogviszonyban áll az általános iskolának is.

A felvételire jelentkező minden tanulónak a jelentkezési lapon megjelölt értesítési címére 2022. április 29-éig minden olyan középfokú iskola írásbeli értesítést küld, ahová jelentkezési lapot adott be.

Jogorvoslati lehetőségek a középfokú felvételi eljárás során

A középfokú iskolába történő jelentkezés elutasítása esetén az iskola igazgatójának fel kell hívnia a jelentkező, kiskorú jelentkező esetén a jelentkező és a szülő figyelmét arra, hogy a döntés ellen jogorvoslattal élhet.

A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet annak az iskolának a fenntartójához kell benyújtani, amelyiknek a döntésével a tanuló, a szülő nem ért egyet.

Az eljárást megindító kérelmeket az általános felvételi eljárásban oly módon kell elbírálni, hogy a jogorvoslati eljárás a tárgyév június 1-jéig befejeződjék.

Ha a jelentkező tanköteles, a jogorvoslati eljárás eredményéről értesíteni kell azt az iskolát, amellyel a jelentkező tanulói jogviszonyban áll.

Az iskola által meghozott döntés ellen jogorvoslattal lehet élni jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatkozással, amelyet az érintett középfokú iskola fenntartójához kell benyújtani. A Hivatal az egyes intézmények felvételi eljárásának jogszerűségét, valamint az intézmények működésének törvényességét nem vizsgálhatja. A középfokú jelentkezést elutasító igazgatói határozattal szembeni jogorvoslati eljárásban a középfokú intézmény fenntartója jár el és hoz másodfokú döntést. A köznevelési intézmények törvényes működését az iskola székhelye (telephelye) szerint illetékes kormányhivatal hatósági ellenőrzés keretében jogosult vizsgálni.

A rendkívüli felvételi eljárás 2022. május 9-től

Ha az általános felvételi eljárás időszakában a tanuló nem nyert felvételt egyetlen középfokú iskolába sem, akkor használja ki a 2022. május 9-én kezdődő rendkívüli felvételi időszakot.

Ekkor a továbbtanulás intézése már egyénileg, közvetlenül a középfokú iskolákban való jelentkezéssel, egyeztetéssel történik.