A tanórán kívüli egyéb foglakozások igénybevételének lehetősége

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:

Az iskola 16.00-ig minden tanuló számára biztosít foglalkozásokat. A foglalkozás lehet napközis foglalkozás, tanulószoba, szakkör, felzárkóztató foglalkozás (korrepetálás), felvételi előkészítő foglalkozás, tehetséggondozás. A napközis foglalkozás és a tanulószoba 16:00-ig tart, 16:00-17.00-ig ügyeletet biztosítunk. A tanórai és egyéb foglalkozás 45 perces, a foglalkozások között 15 perces szünetet lehet tartani. A napközis foglalkozásra, tanulószobára, szakkörre, történő jelentkezés egész tanévre szól, a többi foglalkozáson a részvétel alkalomszerű. A foglalkozásokra jelentkezni lehet, de indokolt (gyenge tanulmányi eredményt mutató tanulók, hosszabb hiányzás után felzárkóztatás) esetben a pedagógusok a tanulónak elrendelhetik a tanulószobát, felzárkóztató korrepetálást. Erről a szülőt írásban értesítik. A választott és elrendelt foglalkozásokon való részvétel kötelező, az azokról történő hiányzás a tanórákra vonatkozó elbírálás és eljárás alá esik. Így a foglalkozásokról történő hiányzást igazolni kell, illetve csak engedéllyel lehet távol maradni. Az igazolatlan hiányzásokkal kapcsolatban ugyanazokat az intézkedéseket kell megtenni, mint a tanórai hiányzásoknál.

Szakkör, tehetséggondozás, felzárkóztatás a 2020/2021-es tanévre:

Felvételi előkészítő 8.a osztályosok részére matematika – szerda 7. óra
Felvételi előkészítő 8.b osztályosok részére matematika – szerda 7. óra
Felvételi előkészítő 8.a osztályosok részére magyar nyelv és irodalom – csütörtök 7. óra
Felvételi előkészítő 8.b osztályosok részére magyar nyelv és irodalom – kedd 7. óra
Ökosító szakkör – B hét szerda 7-8. óra
Matematika szakkör 4. b- csütörtök 6. óra
Korrepetálás 1. b – kedd 6. óra
Matematika szakkör 2.a – péntek 5. óra
Magyar nyelv és irodalom korrepetálás 3.a – hétfő 4. óra
Korrepetálás 3.b – hétfő 6. óra, péntek 4. óra
Korrepetálás 4. a – hétfő 6. óra