A jelentkezők felvételi jegyzéke

A középfokú iskoláknak a felvételi vizsgákat követően − legkésőbb a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott időpontig, 2024. március 22-ig − a honlapjukon tanulmányi területenként nyilvánosságra kell hozniuk a jelentkezők felvételi jegyzékét, amelynek az intézmény egy-egy tanulmányi területére jelentkezést benyújtó valamennyi tanulót tartalmaznia kell.
A jegyzék a jelentkező azonosító adata – oktatási azonosító szám vagy jelige – mellett tartalmazza a jelentkezőnek a felvételi eljárásban elért összesített eredményét (összpontszámát) és az iskola által meghatározott rangsorban elfoglalt helyét. Az eljárás során elért összpontszámot a felvételi jegyzéken abban az esetben is fel kell tüntetni, ha a jelentkező nem teljesítette a felvételi követelményeket.

Ez a jegyzék azonban még nem a végleges felvételi eredményt tükrözi.