A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

A tanuló – beleértve az egyéni tanulási renddel rendelkezőt – az iskolával a beiratkozása napjától tanulói jogviszonyban áll.
A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik, amelyről az iskola vezetője dönt.
A tanuló, a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja.
Az első évfolyamra történő beiratkozás időpontját a helyben szokásos módon teszi közzé az intézmény.
Az iskola körzetében állandó lakcímmel rendelkező, valamint életvitelszerűen tartózkodó család gyermeke felvételre kerül, befogadó nyilatkozatot állítunk ki számára.
A nem körzetes tanuló átvételéről, felvételéről a szabad férőhelyek függvényében az intézményvezető dönt.
Az iskolába felvett tanulók osztályba vagy csoportba való beosztásáról – a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével az intézmény vezetője dönt.
Az intézményben külön felvételi nincs, a nem körzetes tanulók a létszámhatárok figyelembe vételével kerülhetnek felvételre.
Amennyiben az iskolánkkal jogviszonyban álló tanulót szülője másik iskolába szeretné íratni, az új iskolának kell befogadó nyilatkozatot kiállítania. A tanuló iskolánkból való kiírása csak ezt követően történhet meg.

A beiratkozásra meghatározott idő:
2022. április 21-22.