Tandíj, és egyéb térítési díjak

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke,
a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:

Az intézményben nincs térítési díjas szolgáltatás.