EBÉD

Tájékoztató az iskolai szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének lehetőségéről, módjáról, időtartamáról, helyszínéről –

XIII. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező gyermekek számára

 

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő szünidei gyermekétkeztetést biztosít:

  • Ø a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott NYÁRI tanítási szünet időtartama alatt, az iskola zárva tartásának időtartama alatti 54 munkanapon keresztül, évben:

 

Szünidei gyermekétkeztetés időpontja 2020. június 16. és augusztus 31. között 54 munkanapon át,

 naponta 11.00 és 13.00 között

 
 

 

Szünidei gyermekétkeztetés helyszínei
Ákombákom Tagóvoda – 1133 Bp., Visegrádi köz 4. Meséskert Tagóvoda – 1134 Bp., Kassák L. u. 17.
Angyalkert Tagóvoda – 1134 Bp., Angyalföldi út 1-3. Napraforgó Tagóvoda – 1135 Bp., Petneházy u. 69-71.
Csupa-Csoda Tagóvoda – 1133 Bp., Hegedűs Gy. u. 123-125. Napsugár Tagóvoda – 1133 Bp., Thurzó u. 6-8.
Futár Tagóvoda – 1131 Bp, Futár u. 23-25. Pitypang Tagóvoda – 1139 Bp., Országbíró u. 10.
Gyermekkert Tagóvoda – 1134 Bp., Tüzér u. 62. Pöttyös Tagóvoda – 1131 Bp., Jász u. 145.
Gyöngyszem Tagóvoda – 1138 Bp., Gyöngyösi stny. 5. Varázskarika Tagóvoda – 1138 Bp., Karikás F. u. 12.
Madarász Viktor Tagóvoda – 1131 Bp., Madarász V. u. 3. Vizafogó Tagóvoda – 1138 Bp., Vizafogó stny. 4.
Mese Tagóvoda – 1139 Bp., Esküvő köz. 4. Zöld Ág Tagóvoda – 1133 Bp., Kárpát u. 25-27.

 

Térítésmentes szünidei gyermekétkeztetést, azaz a déli meleg főétkezést a XIII. kerületben állandó bejelentett lakcímmel rendelkező gyermek szülője, törvényes képviselője a kérelem nyomtatványok (települési támogatás és kérelem-nyilatkozat) és megállapodás benyújtása alapján igényelheti.

 

A kérelem és megállapodás nyomtatványokat az iskola tálalókonyháján igényelhetik május 18-tól, napközben 11 és 14 óra között.

 

A kitöltött nyomtatványokat az iskola tálalókonyhai dolgozóinak június 3-ig kell leadni!

 

Tájékoztatom, hogy az étkeztetést biztosító intézmény együttműködési megállapodást köt a szülővel.

Felhívom szíves figyelmét, hogy ha az intézményi és szünidei gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a gyermek nem veszi igénybe, akkor az étkeztetést biztosító intézménynél be kell jelenteni

  • a távolmaradást és annak várható időtartamát, valamint
  • a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését és azt, hogy a gyermek mikor veszi igénybe újból a gyermekétkeztetést.

 

A szünidei gyermekétkeztetés során, ha az étel helyben történő elfogyasztását a gyermek előre nem látható hiányzása, betegsége vagy egyéb ok akadályozza, az étel elvitelét a szülő, más törvényes képviselő vagy a szülő, más törvényes képviselő által megbízott személy viheti el.

A bejelentést követő naptól a távolmaradás idejére mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.

Amennyiben a megrendelt ételt nem veszik át és azt az előző munkanapon nem mondták le, abban az esetben az étel rendelését a következő naptól automatikusan töröljük.

 

Budapest, 2020. május                                                                                Dr. Bujdosó Sándor jegyző nevében:

Karácsonyi Magdolna

 

aljegyző

Étkeztetés:

http://imfk.bp13.hu/fomenu/etkeztetes.html

 

Hírek:

http://imfk.bp13.hu/kezdolap/hirek.html

 

Tisztelt Szülők!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Közép-Pesti Tankerületi Központ kijelölte azokat az általános iskolákat, amelyek az általános iskolás gyermekek számára gyermekfelügyeletet biztosítanak.

Erről az alábbi linken olvashatnak:

https://kk.gov.hu/gyermekfelugyeletben-reszt-vevo-koznevelesi-intezmenyek

 

Felhívjuk a figyelmüket, hogy az igényelt ügyelet idejére a gyermek étkezését (reggeli-ebéd-uzsonna vagy csak ebéd) a honlapunkon található tájékoztató szerint rendelhetik meg és mondhatják le az imfk@bp13.hu email címen.

Kérjük Önöket, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel közleményeinket!

 


Budapest, 2020. március 20.        IMFK

 

 

Tisztelt Szülők!  Hozzátartozók!

A koronavírus-járvány terjedése miatt a Kormány veszélyhelyzetet rendelt el. A trendkívüli intézkedések egyike, hogy 2020. március 16. napjától a diákok nem mehetnek be az iskolába. Új oktatási munkarend lép életbe: tantermen kívüli, digitális munkarend lesz érvényben.

A gyermekek és szüleik, a kerületi állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a bölcsődék és óvodák esetében 2020. március 16. napjától rendkívüli szünet elrendeléséről polgármesteri utasítás született.

Tájékoztatom Önöket, hogy Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat továbbra is gondoskodik az iskolai, az óvodai és a bölcsődei gyermekétkeztetésről. Kérem Önöket, hogy gondolják végig, hogy a rendkívüli szünet alatt kérnek-e gyermekétkeztetést. Ennek módja saját ételhordóban történő elvitel. Ha nem tartanak igényt a szolgáltatásra, akkor az Önök nyilatkozata alapján rendezzük a fizetést: a befizetett térítési díj visszautaljuk, visszafizetjük vagy jóváírjuk.

Ebben a rendkívüli helyzetben is számunkra a gyermekek és Önök biztonsága a legfontosabb. Kérjük, hogy figyeljenek és vigyázzanak egymásra!

Az Önkormányzat/IMFK közleményét „TÁJÉKOZTATÓ AZ ISKOLAI ÉTKEZTETÉS ÉS ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJFIZETÉS VÁLTOZÁSÁRÓL” az imfk.bp13.hu oldalon olvashatják!

 

Budapest, 2020. március 15.

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ISKOLAI ÉTKEZTETÉS ÉS

ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJFIZETÉS VÁLTOZÁSÁRÓL

 

Tisztelt Szülők, Hozzátartozók!

A koronavírus terjedésének megelőzése érdekében a 1102/2020. számú Kormányhatározatra figyelemmel 2020. március 16-tól, határozatlan időre a tanévi oktatás folytatását intézményeken kívül, digitális formában határozzák meg. A kialakult helyzet az iskolai gyermekétkeztetést is érinti, ezért szükséges az iskolákban nyújtott önkormányzati diákétkeztetési szolgáltatásnak, az eddigi étkezési térítési díjfizetési rendnek a megváltoztatása.

A gyermekek étkezése automatikusan lemondásra kerül!

 

Kérjük a Tisztelt Szülőket, Hozzátartozókat arra, hogy amennyiben igénylik az iskolai étkeztetést és az iskolákból történő étel elvitelét, akkor azt legkésőbb 2020. március 18-ig szíveskedjenek jelezni az imfk@bp13.hu email címre!

Kérjük közölni a gyermek nevét, OM azonosítóját, iskoláját és osztályát, valamint azt is, hogy mely napokra kérik a 3x-i étkezéssel az ügyeletet, vagy csak az ebéd elvitelét igénylik gyermekük számára. A jelzést a térítési díj fizetése nélkül étkező gyermek esetében is kérjük! Amennyiben a megjelölt határidőre étkezés megrendelése nem érkezik, akkor nem tudjuk a szolgáltatónál megrendelni és biztosítani a gyermek étkezését és a már befizetett díjakat sem áll módunkban visszautalni, jóváírni!

 

AZ ÉTKEZÉS AUTOMATIKUS LEMONDÁSA ESETÉNa lemondások összege a díjfizető rendszerben marad, amely a következő megrendelés fizetendő díjából jóváírásra kerül. A lemondott napok összege a befizetőnek, külön kérésére kerül visszautalásra (amely emailben vagy írásban elküldött üzenetben és levélben történhet), az általa megadott számlaszámra. Az írásbeli kérelmet az imfk@bp13.hu email címre kell elküldeni a gyermek nevének, OM azonosítójának, iskolájának és osztályának közlésével.

Amennyiben a befizető a lemondott napok összegének jóváírását választja, akkor ezt külön nem kell jeleznie!

BEFIZETÉS – ÉTKEZTETÉS IGÉNYLÉSE

Az igénylők március hónapban személyesen az iskolákban is be tudják fizetni az áprilisi térítési díjat, a kiküldött és közölt IMFK tájékoztatók szerint.

Az étkezési térítési díj fizetése a továbbiakban elektronikusan bankkártyával az etkeztetes.bp.13.hu oldalon, valamint személyesen, korlátozottan a Polgármesteri Hivatal épületében (1139 Budapest, Béke tér 1.) történik.

Kérjük, hogy az étkezési díjak befizetéséhez lehetőség szerint az online felületet használják!

A rendkívüli oktatási rend fennállása alatt valamennyi térítési díj fizetése nélkül étkező gyermek hozzátartozójának – az imfk@bp13.hu email címre a korábbi gyakorlattól eltérően – jeleznie kell gyermeke étkezésének igénylését ügyelet igénybevétele és étel elvitele esetén!

Amennyiben a jóváírt menzai díj összege meghaladja a fizetendő összeget, abban az esetben is meg kell rendelnie a szülőnek az étkezést az internetes felületen vagy a meghirdetett időpontokban. Ebben az esetben a jóváírás után nem kerül számlázásra fizetendő összeg.

BEFIZETETT ÉTEL ELVITELE

A rendkívüli oktatási rend ideje alatt a hozzátartozónak/szülőnek lehetősége van kizárólag a gyermeke számára, a diák saját iskolájában az általa megrendelt (befizetett és a térítésmentesen étkező gyermekek részére igényelt) étel elvitelére. Amennyiben erre a lehetőségre igényt tart, az étel átvételére munkanapokon 11 és 14 óra között van lehetőség az intézmény tálalókonyháján. Az étel elviteléhez a szülőnek kell biztosítania az e célra megfelelő ételhordókat, kizárólag a diétás étkezők számára biztosított az előre csomagolt, névre szóló élelem. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ételt az iskolai étkezőkben helyben elfogyasztásra a konyhák kizárólag az ügyeletes diákok és iskolai dolgozók számára szolgálnak fel!

Az imfk.bp13.hu oldalra a járvánnyal kapcsolatos intézkedések figyelembevételével, frissítve kerülnek fel a gyermekétkeztetést, befizetési időpontokat és határidőket érintő változások.

Kérjük Önöket, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel közleményeinket!

Budapest, 2020. 03. 15.                                                                   Intézményműködtető- és Fenntartó Központ (IMFK)

                                               
 
 

 

 
 

 

 

Étkezés lemondása

Gyermekük étkezését interneten a hónap összes napján, és az e célra biztosított telefonszámokon munkanapokon tudják lemondani. A napi lemondások időkorlátját a lemondásoknak a főzőkonyhákhoz határidőben történő továbbítása miatt szükséges megtartani. Napi lemondási időben beérkezett lemondások a következő naptól érvényesek.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy 9:00 után a megadott telefonvonalakon már nem tudjuk hívásaikat és üzeneteiket fogadni!

 

Étkezési forma Lemondásra

rendelkezésre álló idő

Lemondás módja
DIÉTÁS Telefonon:

8.00-8.20 óra között

Interneten:

8.20 óráig

Telefonon:

 

06 30 475 6928 valamint

06 30 965 7950 számokon

Interneten:

 

etkeztetes.budapest13.hu oldalon

 

NORMÁL, ÁLTALÁNOS Telefonon:

8.00-9.00 óra között

Interneten:

9.00 óráig

 

 

 

Étkeztetéssel kapcsolatos további információk:

 

http://imfk.bp13.hu/kezdolap/hirek.html

 

 

Herman Ottó Általános Iskola   GYERMEKÉTKEZÉS BEFIZETÉSE – 2019. FEBRUÁR 
 
ONLINE, INTERNETES FIZETÉS Befizetés az etkeztetes.budapest13.hu internetes oldalon lehetséges 2019. január 1. és január 20. között. KÉSZPÉNZES FIZETÉS 2019. január 21. hétfő 7:00 – 14:00 óra között Herman Ottó Általános Iskola  2. emelet  P Ó T B E F I Z E T É S  2019. január 22. kedd 8:00 – 16:00 óra között IMFK 1139 Budapest, Béke tér 1. II. emelet (Polgármesteri Hivatal épülete) EGYÉB INFORMÁCIÓK Fizetendő napok száma: 20 nap (2019. február 1. – 2019. február 28.) Fizetendő összeg 20 napra (Ft): Étkezés típusa Teljes ár 75 %-os kedv. ár 50 %-os kedv. ár 25 %-os kedv. ár 1x 5.940.- 1.485.- 2.970.- 4.455.- 2x 7.210.- 1.803.- 3.605.- 5.408.- 3x 8.480.- 2.120.- 4.240.- 6.360.- 
 
►Kérjük, hogy a fizetendő összeget pontosan kiszámolva szíveskedjenek hozni! ►Étkezés befizetésére kizárólag az interneten keresztül és  a készpénzes fizetésre/pótbefizetésre meghatározott napokon és időszakokban van lehetőség! ►A 100%-os kedvezményben részesülő gyermekek számára a jogosultság fennállásáig (a határozat lejártáig) minden hónapban automatikusan történik az étkezés megrendelése, az igényt a szülőnek külön jeleznie nem kell. A lemondást továbbra is, minden esetben jelezni kell! ÉTKEZÉS LEMONDÁSA Étkezési forma Lemondásra  rendelkezésre álló idő Lemondás módja DIÉTÁS Telefonon: 8.00-8.20 óra között Interneten:  8.20 óráig Telefonon:  2016.december 1-től 
 06 30 475 6928 valamint  06 30 965 7950 számokon Interneten:  
 etkeztetes.budapest13.hu oldalon  NORMÁL, ÁLTALÁNOS Telefonon: 8.00-9.00 óra között Interneten:  9.00 óráig Napi lemondási időben beérkezett lemondások a következő naptól érvényesek! 
 
Az étkeztetéssel kapcsolatban bővebben a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Intézményműködtető- és Fenntartó Központ (IMFK) honlapján tájékozódhatnak:  imfk.bp13.hu 

 

Fájlok

2020. április
2020. áprilisi ebédbefizetés – Herman O. Ált. Isk..pdf (149 KB)
Tájékoztató a diákétkeztetés és díjszedés változásáról.docx (18 KB)
Tisztelt Szülők! Hozzátartozók!.docx (13 KB)