Országos Kompetenciamérés 2023-2024. tanév

Az országos mérések online lebonyolítása

A 2021/2022-es tanévben valódi mérföldkőnek számító változás következett be a Magyarország pedagógiai mérési rendszerében. Korábban az országos mérések rendszere a szövegértési képességet, a matematikai eszköztudást, valamint az idegen-, illetve célnyelven nyújtott tanulói teljesítményt vizsgálta. A változás két szempontból is jelentős volt. Egyfelől a rendszer kiegészült a természettudomány kompetenciaterülettel, másfelől teljes mértékben átköltözött digitális médiumra, azaz az országos méréseket a tanulóknak online felületen kell teljesíteniük. A mérések értékelése központilag történik.

A 2022/2023-as tanévben a mérésben részt vevő évfolyamok köre bővült, a 6. 8. és 10. évfolyam mellett:

  • a 4. és 5. évfolyamon is vizsgálta a tanulók szövegértési képességét és matematikai eszköztudását,
  • a 7. évfolyamon is vizsgálta a tanulók szövegértési képességét, matematikai eszköztudását és természettudományos műveltségét,
  • a köznevelés 9. és 11. évfolyamán is vizsgálta a tanulók szövegértési képességét, matematikai eszköztudását és természettudományos műveltségét.

A 2023/2024-es tanévben két új mérési terület, kísérleti mérésként jelenik meg a mérési rendszerben (digitális kultúra és történelem). A 2023/2024-es tanévben a mérésben és a kísérleti mérésben részt vevő évfolyamok köre a következő:

  • 4. évfolyam: szövegértés, matematika mérés,
  • 5. évfolyam: szövegértés, matematika mérés, digitális kultúra, történelem kísérleti mérés,
  • 6-11. évfolyam: szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelvi mérés az angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében, illetve célnyelvi mérés angol, német, kínai nyelvből. Digitális kultúra, történelem kísérleti mérés.

Az új online mérések példafeladatai is elérhetők a honlapon.

Mérések ütemezése iskolánkban:

Évfolyam Mérési időszak Tervezett mérési nap Mérés tartalma
7. évfolyam 2024. március 4 – 22. 7.a március 5.
7.b március 19.
szövegértési képesség és matematikai eszköztudás,
7. évfolyam 2024. március 4 – 22. 7.a március 6.
7.b március 20
idegen nyelv, természettudomány
7. évfolyam 2024. március 4 – 22. 7. a március 7.
7.b március 21.
digitális kultúra, történelem
6. évfolyam 2024. március 25. – április 24. 6.a március 25.
6.b április 8.
szövegértési képesség és matematikai eszköztudás,
6. évfolyam 2024. március 25. – április 24. 6.a március 26.
6.b április 9.
idegen nyelv, természettudomány
6. évfolyam 2024. március 25. – április 24. 6.a március 27.
6.b április 10.
digitális kultúra , történelem
8. évfolyam 2024. április 25 – május 15. 8.a április 30.
8.b május 6.
8.c május 10.
szövegértési képesség és matematikai eszköztudás,
8. évfolyam 2024. április 25 – május 15. 8.a május 2.
8.b május 7.
8.c május 13.
digitális kultúra , történelem
8. évfolyam 2024. április 25 – május 15. 8.a május 3.
8.b május 9.
8.c május 14.
idegen nyelv, természettudomány
4. évfolyam 2024. május 16 – június 3-ig 4.a május 20.
4.b május 21.
szövegértési képesség és matematikai eszköztudás,
5. évfolyam 2024. május 16 – június 3-ig 5.a május 23.
5.b május 30.
szövegértési képesség és matematikai eszköztudás,
5. évfolyam 2024. május 16 – június 3-ig 5.a május 24.
5.b május 31.
digitális kultúra, történelem