ISKOLÁNK DOLGOZÓI

Vezetőség        
Ágni Dóra intézményvezető  
Csallóköziné Baranyi Zsuzsa intézményvezető helyettes  
Molnárné Spisák Ágnes intézményvezető helyettes  
         
Tanítók        
Kovács Judit 1. a  osztályfőnöke, tanító
Bólyáné Gönczi Mónika 1. a  napközis csoportjának vezetője, tanító
Csanki Gábor Lajosné Bartucz Ibolya 1. b  osztályfőnöke, tanító
Dajka László 1. b  napközis csoportjának vezetője, tanító
Nagy Gabriella 2. a  osztályfőnöke, tanító
György Eszter 2. a  napközis csoportjának vezetője, tanító
Réthy Zsuzsanna 2. b  osztályfőnöke, tanító
Hegyi-Rajkó Gabriella 2. b  napközis csoportjának vezetője, tanító
Tussayné Gecsei Edit 3. a  osztályfőnöke, tanító
Dávid Tamásné 3. a  napközis csoportjának vezetője, tanító
Besze Lívia 3. b  osztályfőnöke, tanító
Kiss Zsuzsanna 3. b  napközis csoportjának vezetője, tanító
Pete Lilla 4. a  osztályfőnöke, tanító
Széles Enikő 4. a  napközis csoportjának vezetője, tanító
Kósa Vera 4. b  osztályfőnöke, tanító
Horváth Judit 4. b  napközis csoportjának vezetője, tanító
Pór Dorottya 4. c  osztályfőnöke, tanító
Horváth Judit 4. c  napközis csoportjának vezetője, tanító
   
Tanárok        
Dobler Mónika 5. a  osztályfőnöke, testnevelés-földrajz szakos tanár
Gáll Janka 5. b  osztályfőnöke, biológia-földrajz szakos tanár 
Ispán Katalin 5. c  osztályfőnöke, tanító
Kiss Ágnes 6. a  osztályfőnöke, magyar-etika szakos tanár
Fodorné Jurácsik Nóra 6. b  osztályfőnöke, testnevelés szakos tanár
Haas Klára 7. a  osztályfőnöke, angol szakos tanár
Vágóné Tóth Éva 7. b  osztályfőnöke, magyar-történelem szakos tanár
Bognár Gáborné 8. a  osztályfőnöke, matematika-kémia szakos tanár 
       
Váradi Ildikó angol szakos tanár
Béresné Papp Tünde fizika szakos tanár  
Várdy Lili angol szakos tanár  
Peresztegi Dóra történelem-angol szakos tanár  
Stanka-Dékány Éva történelem szakos tanár    
Laskai Balázs biológia-technika szakos tanár
Gilicze Margit iskolai könyvtár vezetője
     
         
Technikai dolgozók        
Magyar Sándorné (Éva néni) portás      
Vidákné Ragó Ilona portás      
Csajtai László gondnok      
Horváth Gabriella takarító személyzet    
Makráné Varga Mária takarító személyzet    
Süghegyi Györgyné (Nóra néni) konyhai dolgozó    
Szászi Lászlóné (Erika néni) konyhai dolgozó    
Kovácsné Czentye Jolán (Joli néni) konyhai dolgozó    
         
Nevelést és oktatást segítők        
Boros Anikó                                         

Somlai Helga

Varga Szilvia

Ferencsik Anna

Bene Szilvia

Bitai Margó

Isztl Boglárka

Kapás Henrietta

 

 

iskolatitkár

pedagógiai asszisztens

üzemeltetési koordinátor

iskolapszichológus (iskolapszichologus13@gmail.com)

gyógytornász

gyógypedagógus

konduktor

logopédus